Avís Legal

El domini editorialgavarres.cat, amb tots els subdominis associats, i aquest lloc web pertanyen a Editorial Gavarres S.L., NIF B17947011 i domicili fiscal al carrer Germà Agustí, 1, Cassà de la Selva (CP - 17244). Editorial Gavarres S.L. figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2.587, Llibre 0, Foli 24, Full Gi-43.967, inscripció 1a.

Els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquest domini, així com també dels elements que contenen aquestes pàgines, corresponen a Editorial Gavarres S.L. o a tercers que n’han autoritzat la seva explotació. De forma general, i excepte que s’indiqui de forma expressa per a casos singulars, els continguts d’aquest lloc no poden ser utilitzats amb finalitats comercials. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació amb finalitats comercials sense permís explícit d’Editorial Gavarres S.L.

S’autoritzen els enllaços des d’altres pàgines. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit d’Editorial Gavarres S.L.

Editorial Gavarres S.L. informa que les dades obtingudes per mitjà del seu lloc web s’incorporaran a fitxers inscrits al registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Editorial Gavarres S.L. utilitzarà les dades únicament per a les finalitats indicades en el moment de l’obtenció segons es farà constar en els respectius formularis. Excepte en els casos legalment establert en cap cas les podrà comunicar o cedir a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

L’usuari és responsable de la veracitat de les dades que faci constar. Editorial Gavarres S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis que ofereix a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament mitjançant comunicació escrita dirigida a Editorial Gavarres S.L., carrer Germà Agustí, 1, CP 17244 Cassà de la Selva, o mitjançant correu electrònic adreçat a gestio@editorialgavarres.cat.

Les operacions de venda s’entendran realitzades per Editorial Gavarres S.L., carrer Germà Agustí, 1, 17244 Cassà de la Selva.

Editorial Gavarres S.L. no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.